Velkommen til Rårup Vandværk

____________________________________

Drift Status: 3. juni 2018.

"Rårup vandværk opretter vandings forbud.

Vanding med havevander / vandslange er forbudt, der kan vandes med vandkande, ulige husnummer på ulige datoer og lige husnummer på lige datoer.

Landbruget opfordres til at tappe vand til marksprøjte over hele døgnet med lav tryk for at skåne vandforbruget og dermed oppumpning fra boring, ved fornuftig forbrug er der vand til alle." 

Med venlig hielsen - Bestyrelsen

____________________________________

Vigtige dato'er

Årsopgørelse skal betales den 2. januar

Aconto beløb skal betales den 2. juli

Aflæsning af måler 31. oktober

 

Brønd og boring

Det er ejer af en ejendom som er ansvarlig for lukning af gammel brønd eller boring og det skal udføres af autoriseret brøndborer, ejendom besidder er ansvarlig for at lukning bliver udført også selv om brønd/boring er taget ud af brug af tidligere ejer, gamle brønde /boringer er åbne sår til vores drikke vand, det er Hedensted kommune der er tilsyns førende.

Her kan du downloade information om placering af stophanen.

 
Spar på vandet
Box Billede 8 340X215px
Takstblade
Box Billede 2 340X215px
Vand i Hedensted Kommune
Box Billede 1 340X215px