DRIFT INFORMATION

Opdateret den 16. april 2023 kl. 20.40

I perioden 17. april til 21. april 2023, fortages service- og vedligeholdelse af vandværkets rentvandsbeholder.

Det vil være nødvendigt med at afbryde for vandet mandag d. 17. april, mellem kl. 12:30 og 15:00.

Yderligere vil det være nødvendigt med at afbryde for vandet torsdag d. 20. april og evt. fredag d. 21. april, mellem kl. 12:30 og 15:00.

I den samme periode kan vandet fra vandhanen blive hvidt. Er vandet hvidt, skyldes det overskydende ilt i vandet.

DU KAN ROLIGT DRIKKE VANDET.

Hvorfor tilføjer vi ilt til vandet?
Råvandet indeholder ingen eller kun lidt ilt, så vandværket tilsætter ilt til vandet, ilt er med til at give drikkevandet en frisk smag.

Vandbeholder -illustration

 

 

Vil du være med til at sikre rent vand i hanen?

Rårup Vandværk

Stiller du op til bestyrelsen i dit lokale vandværk, er du med til at udvikle vandværket og sikre, at der altid er rent drikkevand.

Vand er noget af det vigtigste, vi har. Uden vand intet liv. Heldigvis har vi  masser af godt drikkevand. Vi kan drikke et glas, lige når vi har lyst, og sådan skal det blive ved med at være.

Det er bestyrelsen i vandværket, der sikrer, at der er rent vand i hanen i rigelige mængder, også til de næste generationer. Nogle i bestyrelsen er tovholdere for teknikken, mens andre står for økonomien, det praktiske
eller det strategiske.

Vi har brug for dig
Dit vandværk er drevet og ejet af os, der bruger vandet. Derfor kan du som forbruger blive valgt til bestyrelsen, når vandværket holder generalforsamling den 21. marts 2023. Har du tid og lyst, hvor du i fællesskab med andre sikrer rent vand i hanen og udvikler vandværket, så stil op.

Vil du høre mere?
Så kontakt næstformand for Rårup Vandværk, Halldór Ómarsson på telefon 93 63 76 72 eller på mail halldoromars@gmail.dk.

Vel mødt - vi glæder os til at se dig.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen

______________________________________

DRIFT INFORMATION

Opdateret den 1. december 2022 kl. 08.30

Info til forbruger.

Kontrolleret nedlukning af EL forsyning i henhold til Energistyrelsen.

Hvis strømmen lukkes i vores forsynings område og du oplever, at der ikke er vand i hanen, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket.

I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt.

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.

Venlig hilsen

Rårup Vandværk

____________________________________

Vigtige dato'er

Årsopgørelse skal betales den 2. januar

Aconto beløb skal betales den 2. juli

Bemærk: Aflæsning af måler sker nu digitalt, for de husstande der har fået de nye vandure, fra sommeren 2022 gælder det for alle.

 

Brønd og boring

Det er ejer af en ejendom som er ansvarlig for lukning af gammel brønd eller boring og det skal udføres af autoriseret brøndborer, ejendom besidder er ansvarlig for at lukning bliver udført også selv om brønd/boring er taget ud af brug af tidligere ejer, gamle brønde /boringer er åbne sår til vores drikke vand, det er Hedensted kommune der er tilsyns førende.

Her kan du downloade information om placering af stophanen.

 

NYHED!

Der afholdes generalforsamling i Rårup Vandværk tirsdag den 21. marts 

2023 kl. 19:30 i Råruphallen.

Dagsorden ifølge vedtægter

OBS!
Efter den ordinære generalforsamling afholdes den ekstra ordinære generalforsamling med henblik på ændring af vedtægter.

_________________________________________________  

 

Vandværket har nu etableret et gratis SMS advarselssystem

Læs mere her >>>

Evt. spørgsmål kan stilles på mail: info@raarupvandvaerk.dk

 

_________________________________________________  


Digitalt Vandur

Eksternt diskplay til fjernaflæst måler.

Læs mere her >>>

 Fjernaflaest Maaler

 

Relevante links

Rårup By

Vandforsyningsloven

Vand i Hedensted Kommune

Spar på vandet
Box Billede 8 340X215px
Takstblade
Box Billede 2 340X215px
Vand i Hedensted Kommune
Box Billede 1 340X215px