Velkommen til Rårup Vandværk

____________________________________

DRIFT INFORMATION

Opdateret den 21. december 2021 kl. 14.30

Der er lukket for vandet på grund af læk søgning tirsdag den 21/12-2021 mellem kl.09:30 og 11:45.

Det gælder for Gramrodevej, Bredgade, Bjerrevej, Gl.Landevej, Brandstubvej, Nøttrupvej, Vestemarksvej, del af Møllehave.

Ved eventuel reparation, vil der være perioder, hvor der er lukket for vandet yderligere de næste dage, som vil blive informeret via SMS.

Venlig hilsen

Rårup Vandværk

____________________________________

Vigtige dato'er

Årsopgørelse skal betales den 2. januar

Aconto beløb skal betales den 2. juli

Bemærk: Aflæsning af måler sker nu digitalt, for de husstande der har fået de nye vandure, fra sommeren 2022 gælder det for alle.

 

Brønd og boring

Det er ejer af en ejendom som er ansvarlig for lukning af gammel brønd eller boring og det skal udføres af autoriseret brøndborer, ejendom besidder er ansvarlig for at lukning bliver udført også selv om brønd/boring er taget ud af brug af tidligere ejer, gamle brønde /boringer er åbne sår til vores drikke vand, det er Hedensted kommune der er tilsyns førende.

Her kan du downloade information om placering af stophanen.

 

NYHED!

Der afholdes generalforsamling i Rårup Vandværk tirsdag den 5. april

2022 kl. 19:00 i Råruphallen.

Dagsorden ifølge vedtægter

"Indkommen forslag: Blødgøring af vandet centralt på vandværket"

_________________________________________________  

 

Vandværket har nu etableret et gratis SMS advarselssystem

Læs mere her >>>

Evt. spørgsmål kan stilles på mail: info@raarupvandvaerk.dk

 

_________________________________________________  


Digitalt Vandur

Eksternt diskplay til fjernaflæst måler.

Læs mere her >>>

 Fjernaflaest Maaler

 

Relevante links

Rårup By

Vandforsyningsloven

Vand i Hedensted Kommune

Spar på vandet
Box Billede 8 340X215px
Takstblade
Box Billede 2 340X215px
Vand i Hedensted Kommune
Box Billede 1 340X215px