Undgå frostskader på de skjulte rør

Vintervand

Normalt er det ikke så dyrt at efterisolere vand- og varmerør som værn mod frostspringninger.

Det koster typisk mellem kr. 10,00 & 30,00 pr. meter isolering, og den udgift vil være tjent hjem efter relativt kort tid.

Der er stor risiko for frostspringninger, hvis:

  • der er hård frost
  • vandet i rørene står stille
  • rørene ikke er isolerede
  • rørene ligger i et ikke-isoleret rum

____________________________________

Vigtige dato'er

Årsopgørelse skal betales den 2. januar

Aconto beløb skal betales den 2. juli

Bemærk: Aflæsning af måler sker nu digitalt, for de husstande der har fået de nye vandure, fra sommeren 2022 gælder det for alle.

 

Brønd og boring

Det er ejer af en ejendom som er ansvarlig for lukning af gammel brønd eller boring og det skal udføres af autoriseret brøndborer, ejendom besidder er ansvarlig for at lukning bliver udført også selv om brønd/boring er taget ud af brug af tidligere ejer, gamle brønde /boringer er åbne sår til vores drikke vand, det er Hedensted kommune der er tilsyns førende.

Her kan du downloade information om placering af stophanen.

 

NYHED! 

Mangler du at tilmelde dig, kan det sagten lade sig gøre endnu. 

Vandværket har etableret et gratis SMS advarselssystem.

Læs mere her >>>

Evt. spørgsmål kan stilles på mail: info@raarupvandvaerk.dk

 

_________________________________________________  


Digitalt Vandur

Eksternt diskplay til fjernaflæst måler.

Læs mere her >>>

 Fjernaflaest Maaler

 

Relevante links

Rårup By

Vandforsyningsloven

Vand i Hedensted Kommune

Spar på vandet
Box Billede 8 340X215px
Takstblade
Box Billede 2 340X215px
Vand i Hedensted Kommune
Box Billede 1 340X215px