Renovering af Rårup Vandværk

Som bestyrelsen informerede om på dette års generalforsamling, står Rårup Vandværk overfor en gennemgribende renovering.

Begge filtertanke skal udskiftes, hvilket kræver en udvidelse af den eksisterende dør og en forstærkning af gulvet, så vi undgår yderligere nedsænkning af dette.

Yderligere skal hele styringssystemet udskiftes, så vi kan stå inde for både sikkerhed og drift i de kommende år.

Det er ikke meget, man kan se endnu, men den ene filtertank er blevet fjernet og gulvet forstærket.

Vi vil løbende informere om renoveringen her på hjemmesiden og via de sociale medier, der dækker vores område.

Renovering Af Vandvaerk

 ____________________________________

 

Gratis SMS-service fra dit vandværk

Sms Service

Som forbruger hos Rårup Vandværk er du automatisk tilmeldt vores sms-service, hvis du har et offentligt tilgængeligt mobilnummer.

Det er en gratis service, som vi tilbyder alle vores kunder.

Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om dette på din mobiltelefon.

Såfremt du ønsker flere mobilnumre tilmeldt vores SMS-service, kan du gøre det. Det kan f.eks. være hvis du ejer et sommerhus eller er vicevært for en ejendom. Så kan du tilmelde dit nummer på den pågældende forbrugsadresse.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage SMS-beskeder/mails fra os, kan du afmelde mobiltelefonnummer eller e-mailadresse.

Du tilmelder dig ved at klikke på dette link

 ____________________________________

 

Vandværkets quiz, hvor du vinder absolut ingenting. 

Få svarene sidst på siden.

 Fakta Om Drikkevand Infografik

I Danmark er vi så heldige, at vi bare kan åbne for vandhanen, og så strømmer der friskt og rent drikkevand ud. Men hvor meget ved du egentlig om dit drikkevand?

Spørgsmål 1: Ved du, hvor stor en andel af danskernes daglige vandforbrug bruges på badeværelset?

a) over 40%

b) over 50%

c) over 60%


Spørgsmål 2: Hvad koster et varmt karbad i gennemsnit?

a) ca. 14 kr.

b) ca. 18 kr.

c) ca. 22. Kr.

Spørgsmål 3: Hvor stor en del af danskerne, får deres vand fra et privatejet vandværk?

a) ca. 30%

b) ca. 50%

c) ca. 70%

I Danmark er vi så heldige, at vi bare kan åbne for vandhanen, og så strømmer der friskt og rent drikkevand ud. Men hvor meget ved du egentlig om dit drikkevand?

Svarene på de tre spørgsmål er:

 

Spørgsmål 1: C

Spørgsmål 2: A

Spørgsmål 3: B

 ____________________________________

Undgå frostskader på de skjulte rør

Vintervand

Normalt er det ikke så dyrt at efterisolere vand- og varmerør som værn mod frostspringninger.

Det koster typisk mellem kr. 10,00 & 30,00 pr. meter isolering, og den udgift vil være tjent hjem efter relativt kort tid.

Der er stor risiko for frostspringninger, hvis:

  • der er hård frost
  • vandet i rørene står stille
  • rørene ikke er isolerede
  • rørene ligger i et ikke-isoleret rum

____________________________________

Vigtige dato'er

Årsopgørelse skal betales den 2. januar

Aconto beløb skal betales den 2. juli

Bemærk: Aflæsning af måler sker nu digitalt, for de husstande der har fået de nye vandure, fra sommeren 2022 gælder det for alle.

 

Brønd og boring

Det er ejer af en ejendom som er ansvarlig for lukning af gammel brønd eller boring og det skal udføres af autoriseret brøndborer, ejendom besidder er ansvarlig for at lukning bliver udført også selv om brønd/boring er taget ud af brug af tidligere ejer, gamle brønde /boringer er åbne sår til vores drikke vand, det er Hedensted kommune der er tilsyns førende.

Her kan du downloade information om placering af stophanen.

 

NYHED! 

Mangler du at tilmelde dig, kan det sagten lade sig gøre endnu. 

Vandværket har etableret et gratis SMS advarselssystem.

Læs mere her >>>

Evt. spørgsmål kan stilles på mail: info@raarupvandvaerk.dk

 

_________________________________________________  


Digitalt Vandur

Eksternt diskplay til fjernaflæst måler.

Læs mere her >>>

 Fjernaflaest Maaler

 

Relevante links

Rårup By

Vandforsyningsloven

Vand i Hedensted Kommune

Spar på vandet
Box Billede 8 340X215px
Takstblade
Box Billede 2 340X215px
Vand i Hedensted Kommune
Box Billede 1 340X215px