Velkommen til Rårup Vandværk

____________________________________

DRIFT INFORMATION

Opdateret den 27. januar 2021 kl. 07.30

Normal.

____________________________________

Vigtige dato'er

Årsopgørelse skal betales den 2. januar

Aconto beløb skal betales den 2. juli

Bemærk: Aflæsning af måler sker nu digitalt, for de husstande der har fået de nye vandure, fra sommeren 2022 gælder det for alle.

 

Brønd og boring

Det er ejer af en ejendom som er ansvarlig for lukning af gammel brønd eller boring og det skal udføres af autoriseret brøndborer, ejendom besidder er ansvarlig for at lukning bliver udført også selv om brønd/boring er taget ud af brug af tidligere ejer, gamle brønde /boringer er åbne sår til vores drikke vand, det er Hedensted kommune der er tilsyns førende.

Her kan du downloade information om placering af stophanen.

 

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

NYHED!

Vandværket har nu etableret et gratis SMS advarselssystem

Læs mere her >>>

Evt. spørgsmål kan stilles på mail: info@raarupvandvaerk.dk

 

_________________________________________________  


Digitalt Vandur

Eksternt diskplay til fjernaflæst måler.

Læs mere her >>>

 Fjernaflaest Maaler

 

Relevante links

Rårup By

Vandforsyningsloven

Vand i Hedensted Kommune

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Spar på vandet
Box Billede 8 340X215pxLæs mere her >>> 

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Takstblade
Box Billede 2 340X215pxLæs mere her >>>

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Vand i Hedensted Kommune
Box Billede 1 340X215pxLæs mere her >>>

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail